Kossuth Rádió

Kossuth Rádió logo

13

11:58 - Harangszöveg
Ma délben a sepsi-illyefalvi református templom harangja szól a Kossuth Rádióban.
Illyefalva, a hajdan kiváltságos mezőváros Székelyföldön, a Baróti-hegység délkeleti lábánál, az Olt jobb teraszán, Háromszék és Barcaság határvonalánál fekszik. Nevét Illés prófétáról, a vártemplom középkori védőszentjéről kapta. Első ismert írásos előfordulása az 1332-es pápai tizedjegyzékben olvasható. 1595-ben már országgyűlési követküldési joggal rendelkezett. A reformáció tanai a XVI. század második felében érkeztek Illyefalvára. Ekkor már bő száz éve állt a falu régi erődtemploma, amelyet a várfallal együtt, 1440 körül építettek. 1658-ban török-tatár seregek dúlták Székelyföldet; a várat bevették, és mintegy 800 embert hurcoltak fogságba innen. De nem csak ellenséges hadak, hanem gyakorta földrengések is pusztítottak a Kárpát-kanyar vidékén. Így 1782 és 85 között a meggyengült, régi templomot teljesen átépítették. Az új istenháza a XVIII. századi népi barokk építészet jellegzetes emléke. A külső várfalat, és annak bástyáit a XX. század végén a lelkész-ként Illyefalván szolgáló jelenlegi püspök, Kató Béla idejében építették újjá, és tették alkalmassá nyári táborok, közösségi programok, előadások megrendezésére.
A sepsi-illyefalvi református templomtól délre álló, 35 méter magas torony egykor a belső vár kaputornyaként szolgált. Műkincs értékű, díszes haranggal büszkélkedhet, amelyet Brassóban öntöttek 1838-ban. Fájdalmas, hogy az 1686-ból származó nagy harangot – és az 1910-ben készült újat – az I. világháború idején rekvirálták. Az 1838-as megmaradt harang mellé 2003-ban öntötték a mai nagy harangot, és egy kisharangot.